JET BOAT MODIFICACIÓN

Características principales

L’embarcació JET BOAT és una embarcació molt divertida, dissenyada expressament per derrapar sobre el mar.
Equipada amb una motorització water jet permet altes prestacions i fer girs bruscos amb l’embarcació a plena càrrega.

L’embarcació està dissenyada i construïda amb alumini naval H111 per suportar les càrregues dels impactes a onades.