Serveis

C2 ofereix un ampli rang de serveis: des de l’etapa conceptual fins a les proves de mar.

El nostre equip té el coneixement i experiència requerit per prendre decisions àgils i eficients, requerides en els projectes navals.

Arquitectura Naval

Mitjançant la nostra extensa experiencia en el camp de l’Arquitectura Naval, l’equip de C2 és líder en els seus respectius camps d’aplicació. Els nostres projectes desenvolupats inclouen el desenvolupament complet de múltiples tipus d’embarcacions, velocitats de diseny, sitemes de propulsió i tipus de construcció en acer, alumini i materials compostos.

L’abast dels nostres serveis d’Arquitectura Naval inclouen:

Càlcul estructural

C2 està especialitzat en el disseny d’estructures en acer, alumini, i materials compostos. A través del nostre equip d’enginyers amb més de 20 anys d’experiència acumulada en els càlculs estructurals per embarcacions de treball i d’esbarjo, els nostres dissenys s’ajusten i compleixen folgadament les necessitats bàsiques dels nostres clients.

Treballem alineats amb les Societats de Classificació com LR, BV i DNG·GL, per tal de poder canviar les regles del joc en la construcció naval.

Els nostres serveis inclouen:

Havent treballat amb la majoria de Societats de Classificació, C2 té el suficient coneixement i habilitats per a aconseguir la certificació requerida de forma eficient i efectiva. A més, C2 té el coneixement necessari per a debatre tots el seus dissenys enfront del diferents matisos entre les diferents Societats de Classificació, sense extra costos ni extensions del projecte.

Disseny de iots

A partir del desig del Client, establim les bases del disseny preliminar del projecte. Depenent de l’extensió del projecte, es comencen a explorar diferents alternatives amb esbossos preliminars del diseny exterior.

Simultàniament treballem amb la disposció general del projecte, per assegurar en tot moment la viabilitat de la proposta i satisfacció del Client.

Entre els nostres serveis, cal destacar:

Enginyeria

C2 ofereix amplis serveis pel que fa al disseny i dimensionament dels sistemes que integren qualsevol projecte naval. Realitzem l’enginyeria de tota l’embarcació, des del concepte fins al disseny de producció detallat:

Simplicitat | Creiem que la tecnologia complexa no necessita ser organitzada de manera complexa i ens esforcem per la simplicitat del disseny sempre que sigui possible.

Integració | Integrem l’enginyeria en totes les disciplines per garantir un ús més eficient de l’espai. Desenvolupem sistemes de manera integral per garantir l’eficiència espacial i energètica.

Instalació | Aportem la nostra àmplia experiència en enginyeria de producció des de l’inici, assegurant que els nostres dissenys es desenvolupin amb un enfocament en la producció e instal·lació eficients.

Operació | Oferim coneixement pràctic de l’operació en servei per garantir que els nostres dissenys siguin fàcils d’operar i mantenir durant la vida útil de l’embarcació.

Els seveis d’enginyeria de C2 inclouen:

Enginyeria de detall

El disseny complet de l’embarcació inclou multitud de detalls que han de ser incorporats a l’embarcació mantenint l’estètica en tot moment sense que el seu ús i l’essencia de l’embarcació es vegi minvada. Per a això, part de l’estructura i/o el matiex equip en sí, han de ser amagats, adequats per aconseguir el millor disseny i mantenir unes terminacions d’acord amb l’embarcació.

A C2 treballem alineats amb altres dissenyadors i estilistes navals mantenint els subministradors d’equips que exigeix el projecte de manera que mantenim connectades totes les disciplines del projecte i alineades amb les exigències del Client en toto moment.

La nostra experiència en aquest camp van des del disseny de les ferramentes més senzilles fins a les configuracions estructurales més exigents, mantenint en tot moment la viabilitat i assegurant un manteniment mínim durant la vida útil.

Totes aquestes tasques solen incorporar múltiple informació emesa per diversos subcontratistes. El nostre equip d’enginyería reuneix el coneixement necessari i habilitats de comunicació en gestió integrada de projectes per garantir un disseny pràctic e integrat.

Disseny conceptual

Amb i sense una detallada informació inicial, podem presentar un disseny conceptual preliminar complet o personalitzar un dels dissenys que ja estan inclosos a la nostra cartera de dissenys.

La contribució de C2 durant auquesta fase és proporcionar solucions d’enginyeria innovadores, pràctiques i factibles sense comprometre la intenció inicial del Client. Fem preguntes, no només per se inquisitius, sinó també perquè ens adonem que sovint, és la pregunta la que impulsa la resposta definitiva.

Al fer noves preguntes i consultes, C2 arriba al nucli del disseny atrevit, esperat pel Client i pràctic. Al acceptar desafiaments del dissenyadors, apliquem coneixements i experiència a un concepte per convertir-ho en realitat.

C2 porta a terme una enginyeria completa del vaixell des de la fase inical del concepte fins al disseny de producció detallat. Amb la nostra comprensió dels requisits espacials, de disseny i disposició, definim la nostra visió del projecte.

Amb la nostra experiència en marcs regulatoris moderns, oferim una restricció mínima sobre el disseny mentre mantenim en tot moment les expectatives del Client.

Disseny de classe

Després d’haver treballat amb totes les principals Societats de Classificació, C2 aporta una gran profunditat de coneixement per aconseguir aprovacions completes de la Classe de la manera més eficient i efectiva.

Atès que cada Societat de Classificació té els seus propis matisos particulars, tenim la informació necessària per involucrar la Classe en debats puntuals del projecte sense pretendre modificacions redundants, pesades ni costose.

Quan no necessitem canvis dins d’un determinat marc regulador, fem noves preguntes per tal d’obtenir noves respostes per aconseguir el compliment basat en nivells equivalents de seguretat.

Quan és apropiat, intentem detalls d’alt nivell o llestos per a ser produïts segons els nivells mínims exigits per la Classe, el que permet un ràpid avanç cap a l’enginyeria de producció i estalvi de temps i cost.

L’equip de C2 dedica recursos i temps en monitoritzar i formar part de manera proactiva en el desenvolupament continu del codis i convencions reguladors com SOLAS, MARPOL, POLAR, REG LYC entre d’altres.

Com a part de la monitorizació, es mantenen vincles estrets amb els principals interessats. Realitzem un seguiment acuradament planificat sobre l’impacte de les noves regulacions per tal d’evitar sorpreses que afectin negativament el projecte. C2 posa els seus coneixements en tot moment a disposició del seus clients. A més, compartim obertament els resultats de la nostra investigació amb la indústria naval en general.

El resultat d’aquest enfocament és que C2 té una excepcional experiència en l’ampli espectre de la regulació contínua i en moltes ocasions confusa. Quan es combina amb la nostra enginyeria centrada en la producció, el nostre conjunt de coneixements, contínuament actualitzat, ens permet oferir enginyeria de font única per al desenvolupament d’una Arquitectura Naval innovadora juntament amb un disseny estructural òptim per a complir amb els estàndards regulatoris més exigents.

Serveis de consultoria

A més del disseny de nova construcció en enginyeria, C2 ofereix una àmplia gamma de serveis de consultoria. Treballem en acer, alumini i materials compostos avançats.

Representant de l’Armador: utilitzant la nostra experiència multidisciplinària, representem el Client en cada etapa del projecte ajudant a protegir els interessos del Propietari.

Aprovació de Classe: amb experiència en totes les principals Societats de Classificació i Autoritas de Bandera, oferim un servei complet d’aprovació del projecte que garanteix que els projectes es desenvolupin de manera efectiva.

Anàlisis estructural i auditories: la nostra àmplia habilitat en el disseny d’estructures marines ens permet oferir un servei complet d’anàlisi estructural fins a avaluacions de fatiga.

Entre d’altres serveis, C2 ofereis:

Estudis especials

Tenim una àmplia experiència en el càlcul de transports i estudis especials. Aquests inclouen des d’estudis de remolc fins a definir elements d’hissat de càrregues pesades. Entre els serveis més destacables: