UME 660 Landing Craft

Característiques principals

Embarcacions de treball per a la UNITAT MILITAR D’EMERGÈNCIA dotades amb mitjanç de desembarcament ràpid i àmplia coberta de treball. L’embarcació és propulsada per un motor de 300hp permetent velocitats properes als 40kn plena càrrega.