Ferry Colombia

Característiques principals

Embarcació de passatgers ràpida dissenyada per al transport de passatgers a la costa de Santa Maria i voltants a Colòmbia.

Per protegir els passatgers durant la navegació s’han considerat amurades elevades i la installació d’un hard top cobrint gran part de l’embarcació.